Gebruikers die deze site bezoeken verklaren zich akkoord met de bepalingen van het onderstaand wettelijk bericht.

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Afsluitingen Peeters bvba, Zoerselbaan 127, 2390 Malle te België en de respectieve activiteiten.

Alhoewel Afsluitingen Peeters zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Afsluitingen Peeters niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is. Afsluitingen Peeters kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie. Afsluitingen Peeters aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de site en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Het copyright van deze site behoort tot Afsluitingen Peeters maar de website is gratis toegankelijk voor het publiek.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van deze site:
Bij het invullen van onze website formulieren worden de persoonlijke gegevens enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden worden aangewend.

Verwerkersovereenkomst met hostingprovider

Afsluitingen Peeters heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met de hostingprovider. Alle (persoons)gegevens die bewaard worden op server(s) en databank(en) van deze hostingprovider vallen onder deze overeenkomst.

Persoonsgegevens website

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde bezoekersstatistieken op te stellen.

Contactformulieren en offerteformulieren

De website maakt gebruik van invulformulieren waar u persoonsgegevens dient in te vullen om gebruik te maken van het formulier. Deze gegevens worden bewaard in de website databank alsook via e-mail (info@afsl-peeters.be) verstuurd naar ons.

U kan contact opnemen via e-mail (info@afsl-peeters.be) met de vraag om deze gegevens aan te passen of te verwijderen.