Zemst (14)Doorgaans 5 of 6 m hoogte uitgevoerd in verschillende mogelijkheden. Ofwel een net op volledige hoogte. Ofwel onderaan eerst gaas (plasitor) en daarboven dan een net. De grootte van de mazen van het net worden gekozen in functie van de sport uitgeoefend op het terrein. Op de getoonde foto’s ziet U voorbeelden van hockey, basebal en voetbal. Ballenvangers kunnen ook gemaakt worden met panelen. Kijk hiervoor op de Betafence Vroeger Bekaert site onder de naam Bekasport.